PAPIRUS
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

O projekcie

Głównym celem międzynarodowego projektu PAPIRUS jest promowanie, wdrożenie i walidacja innowacyjnych rozwiązań służących do osiągnięcia zrównoważonego budownictwa za pomocą wprowadzenia nowego procesu zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostarczenie materiałów do remontu i wznoszenia budynków, które charakteryzowały będą się innowacyjnością oraz blisko zerowym zużyciem energii.

W projekcie PAPIRUS zaangażowani są reprezentanci sektora publicznego, który odpowiada za istotną proporcję ogółu istniejących budynków w Europie. Sektor publiczny ma stać się istotnym czynnikiem pobudzającym i dającym wzór do transformacji rynku w kierunku bardziej wydajnych produktów, budynków i usług.

Czytaj więcej >>>

Budynki pochłaniają ok. 40% całkowitego końcowego zapotrzebowania energetycznego w Europie, co stanowi ok. 1/3 emisji CO2 na kontynencie. Jest to tylko jeden ze wskaźników udowadniających jak wielki wpływ na środowisko naturalne ma sektor budowlany oraz istniejące budynki. Jeśli sektor budowlany ma w znacznym stopniu przyczynić się do redukcji gazów cieplarnianych (o 80-95% do 2050r.) każdy budynek, będzie musiał wykazać bardzo niskie poziomy emisji dwutlenku węgla i zużywać bardzo mało energii w kontekście energetyki nie emitującej dwutlenku węgla.

W projekcie PAPIRUS zaangażowani są reprezentanci sektora publicznego, który odpowiada za istotną proporcję ogółu istniejących budynków w Europie. Sektor publiczny ma stać się istotnym czynnikiem pobudzającym i dającym wzór do transformacji rynku w kierunku bardziej wydajnych produktów, budynków i usług. Ogólnym celem międzynarodowego projektu PAPIRUS jest promowanie, wdrożenie i walidacja innowacyjnych rozwiązań służących do osiągnięcia zrównoważonego budownictwa za pomocą wprowadzenia nowego procesu zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostarczenie materiałów do remontu i wznoszenia budynków, które charakteryzowały będą się innowacyjnością oraz blisko zerowym zużyciem energii.

Aby osiągnąć postawiony cel w projekcie podjęte zostaną następujące przedsięwzięcia:

  • Promocja dwojakiej, strategicznej roli nabywców publicznych – jako twórców nowego rynku, będących motorem napędzającym wprowadzanie innowacyjnych technologii. Z drugiej strony jako pierwszych praktyków umożliwiających wdrożenie nowych dyrektyw o prawie budynków energooszczędnych.
  • Opracowanie nowej strategii zamówień publicznych zmierzającej w kierunku identyfikacji i oceny innowacyjnych rozwiązań.
  • Zmiana nastawienia zamawiających, z orientacji jedynie na cenę oferty na rzecz brania pod uwagę całkowitego kosztu cyklu życia produktu lub usługi.
  • Przeniesienie działalności MŚP z rynków lokalnych na rynek europejski – w projekcie rozwinięta zostanie ekonomia skali (obniżenie kosztów poprzez zwiększenie wielkości zamówień), a szczególny nacisk położony zostanie na innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa.
  • Uruchomienie skoordynowanych przetargów publicznych w 4 krajach europejskich: Hiszpani, Norwegi, Włoszech oraz Niemczech.

 

Głównym założeniem projektu jest pobudzanie popytu na nowatorskie rozwiązania i technologie. Zadanie to realizowane jest poprzez rozpowszechnienie stosowania przez instytucje administracji państwowej innowacyjnej metody zamówień publicznych. Innowacyjność metody polega m.in na odejściu od modelu, w którym zamawiający określa oczekiwania względem produktu mającego być przedmiotem zamówienia, w oparciu o to co jest dostępne na rynku, na rzecz określenia efektów jakich od produktu oczekuje. Podejście to daje dostarczycielom więcej swobody w zaprezentowaniu proponowanych przez nich nowatorskich rozwiązań.

 

Czas trwania projektu: 17.10.2013 - 16.10.2016

Projekt PAPIRUS współfinansowany jest w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) CIP ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie działalności innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program ma promować m.in wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną.

One of the aims of the PAPIRUS project is to rise awareness about the importance and benefits of public procurement of innovative solutions as well as training officials involved in contracting (purchasing, finance, legal issues, project management). In order to develop the training materials and conduct the trainings with procurement and contracting staff from public authorities across Europe the Consortium needs to be aware of the training needs.

Therefore a survey has been designed to analyse these needs. We would like to invite yout to participate in following survey. With your help we will be able to adjust the training program for public authorities' real needs. 

Additionaly, please feel invited to participate in the PAPIRUS free training courses on Public Procurement of Innovation which will take place in Autumn 2015. More information will be provided in near future.  

If you wish to participate in the survey please choose one of the language versions below. Thank you in advance for your engagement.

Italian  >>>

Norwegian >>>

Spanish >>>

German >>>

English version to be sent to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

On the 13th and 14th of January 2015 the PAPIRUS Consortium organized another technical meeting. It was held in Bilbao in Spain and it was attended by both technical and legal staff from the Procuring Partners.

Project Partners have worked on the structure of the technical documents, the evaluation criteria, tender specifications and tender announcement itself.

It has been agreed that the public procurement within PAPIRUS will be launched in the beginning of March 2015, assuming no unforeseen events.

For any information concerning the PAPIRUS public procurement please contact the project coordinator: Eneritz Barreiro Sánchez, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partners

Tecnalia OSLO KOMMUNE  Landratsamt Enzkreis ATC TORINOgeticaa SESTAO BERRI 2010 SOCIEDAD ANONIMA ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.